UNESCO công nhận 4 di sản thế giới mới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục - khoa học - văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã bổ sung 4 địa danh của các nước vào danh mục di sản thế giới, bao gồm khu Thổ Lầu ở Trung Quốc (ảnh), rặng núi Le Morne thuộc...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-09.2065573340