UNESCAP công bố Trung tâm dữ liệu trực tuyến mới phục vụ người nghèo

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ủy ban Kinh tế và Xã hội cho Châu Á và Thái Bình Dương - UNESCAP, ngày 11.3, đã công bố việc cung cấp cơ sở dữ liệu mới để thúc đẩy quá trình phát triển các trung tâm thông tin cộng đồng cho những khu vực nghèo, và xa xôi nhất của khu vực châu Á - Thái Bình dương, đồng thời tạo cho nông dân và giới sinh viên cơ hội tiếp cận máy tính và Internet.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2008/3/12/229857.tno