UNDP công bố website minh bạch về tài chính

  Gốc

  Website http://data.undp.org.

  Ngày 24/11, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố website http://data.undp.org để công chúng toàn cầu có thể tiếp cận số liệu tài chính mà UNDP đã hỗ trợ các nước thành viên Liên hợp quốc, theo dõi viện trợ và giúp đỡ chính phủ các nước đang phát triển quản lý viện trợ phát triển hiệu quả hơn.

  Trưởng ban quản lý UNDP Helen Clark khẳng định UNDP cam kết công khai tài chính và có trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn quỹ cũng như đóng góp quốc tế mà UNDP tiếp nhận để hỗ trợ chương trình phát triển ở các nước thành viên Liên hợp quốc, từ xóa đói giảm nghèo tới việc hợp tác với các chính phủ nhằm thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

  Tổ chức này cũng công khai và minh bạch các quỹ tín dụng đa đối tác do UNDP quản lý. Website của UNDP cũng công khai các khoản thu nhập và chi tiêu trong lĩnh vực trọng điểm mà các tổ chức quốc tế thỏa thuận công khai theo Sáng kiến minh bạch viện trợ quốc tế.

  UNDP công bố website trên trong bối cảnh một hội nghị đánh giá tiến bộ của các nỗ lực tăng cường tác động và giá trị của các nguồn tài chính viện trợ phát triển sẽ được tổ chức tại thành phố Busan (Hàn Quốc) trong tuần tới.

  Các nỗ lực công khai và minh bạch không ngừng nghỉ của UNDP đã đưa tổ chức quốc tế này vào "top 10" Chỉ số Minh bạch viện trợ năm 2011.

  (TTXVN/Vietnam+)

  Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111125032634787p1014c1072/undp-cong-bo-website-minh-bach-ve-tai-chinh.htm