Ùn và tắc

ND - Ấy là phân biệt rạch ròi của anh cảnh sát giao thông, còn mấy ai nghĩ tới sự tách bạch hai chữ ấy.