Ùn tắc tại chốt kiểm soát giữa Đà Nẵng - Quảng Nam

    VNEWS
    31 liên quanGốc

    Sau khi thành phố Đà Nẵng có văn bản bỏ xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với người dân khi di chuyển qua 2 địa phương Đà Nẵng- Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Quảng Nam làm việc tại Đà Nẵng được đi về trong ngày. Tuy nhiên, ngay khi thực hiện đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm soát. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/un-tac-tai-chot-kiem-soat-giua-da-nang-quang-nam-14686.htm