Ùn tắc giao thông ở đường Thụy Khuê

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Đường Thụy Khuê dài hơn 3.000m, nhưng có tới 6 điểm ùn tắc GT vào giờ cao điểm:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=96874