Ukraine thông báo thiết lập 10 hành lang nhân đạo

    Liên quan đến việc mở hành lang nhân đạo tại Ukraine. Ngày 9/4, Phó Thủ tướng Ukraine thông báo đã nhất trí mở 10 hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi các khu vực xung đột, trong đó có hành lang từ thành phố cảng Mariupol.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ukraine-thong-bao-thiet-lap-10-hanh-lang-nhan-dao-35150.htm