Ukraine tăng giá khí đốt lên 20% từ ngày 1/9

Theo kế hoạch của Ủy ban Điện lực quốc gia (NERC) của Ukraine, kể từ ngày 1/9 tới, giá khí đốt bán trong dân cư sẽ tăng 20%, còn từ 1/10 sẽ tăng 20% đối với các doanh nghiệp công chính. Kể từ năm 2010 mức giá này sẽ tăng lên 20%.

Kế hoạch này phù hợp với nội dung, yêu cầu của nghị định thư Chính phủ Ukraine và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc cấp cho nước này gói tín dụng chống khủng hoảng thứ ba. Ukraine tăng giá khí đốt vào tháng 12 năm ngoái, khi giá nhiên liệu tăng 35%. Hàng năm, người dân Ukraine tiêu dùng khoảng 21 tỷ m3 khí đốt mà nguồn tiếp liệu lại chỉ có các công ty khai khoáng của Ukraine.