Ukraine: Kết quả bầu cử không khác so với dự đoán

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cuộc bầu cử được mong đợi ở Ukraine đã kết thúc với kết quả không khác nhiều so với dự đoán. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là tỷ lệ ủng hộ Khối Cam của bà Tymosenko xấp xỉ 31%, hơn 10 điểm so với kết quả bầu cử năm ngoái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=26874