Ukraine có thêm HCV bắn súng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ukraine vừa có thêm chiếc HCV ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh của nam, do công của xạ thủ Ukraine Oleksandr Petriv với số điểm 780,2.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129023&sub=165&top=46