UDIC kỷ niệm 45 năm thành lập

Ngày 6/10 tại Hà Nội, TCty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đã tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

Ôn lại những bước trưởng thành, khó khăn, gian khổ trong chặng đường xây dựng và phát triển của TCty, ông Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc UDIC cho biết: Ngày 6/10/1971, Cty San nền Hà Nội thuộc Sở Xây dựng, tiền thân của Cty Mẹ - TCty UDIC hiện nay, chính thức thành lập. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, UDIC luôn luôn bám sát tôn chỉ, mục tiêu đổi mới cùng tiến trình đổi mới của đất nước, trung thành với đường lối phát triển kinh tế hội nhập của Đảng và Nhà nước, từng bước trở thành doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng hàng đầu của Hà Nội và cả nước. Đặc biệt trong giai đoạn 2005-2015, UDIC đã đoàn kết đồng tâm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh đoanh đề ra, khẳng định được vị thế vững mạnh với doanh thu năm 2015 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13%/năm. Nhìn lại quá khứ vẻ vang, hào hùng, trong giai đoạn phát triển mới, cán bộ công nhân viên UDIC sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục yếu kém còn tồn tại để thực hiện đúng khẩu hiệu “UDIC hạ tầng, nâng tầm cuộc sống” mà TCty đã, đang và sẽ theo đuổi.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, UDIC cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai kế hoạch SXKD theo hướng trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển các dự án mới thông qua nhiều hình thức đa dạng; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà tái định cư, cải tạo, xây dựng mới các khu tập thể, nhà chung cư cũ đáp ứng yêu cầu của TP. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu TCty đã được TP phê duyệt, xây dựng bộ máy quản lý điều hành mạnh và hiệu quả. Tăng cường đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thế Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể Cty CP đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội và 3 cá nhân thuộc TCty.

PV