Ucraine và Belarus cùng nhau hợp tác nghiên cứu vũ trụ

    Gốc

    (Vitinfo) - Ucraine và Belarus đang có kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/27866/default.aspx