Ucraina muốn chấm dứt sự hiện diện của Hạm đội biển đen

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko ngày 21/5 đã giao cho Chính phủ nước này đến ngày 20/7 phải soạn thảo xong dự luật chấm dứt hiệu lực của các hiệp định quốc tế về sự hiện diện có thời hạn của Hạm đội biển Đen trên lãnh thổ Ucraina từ năm 2017.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250722/Default.aspx