UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI): BAN HÀNH SỚM NHƯNG PHẢI KỸ LƯỠNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  'Ban hành luật sớm nhưng không vội vàng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, luật sửa đổi ban hành phải có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn…' là quan điểm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tại Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 9/2022 khi cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), vào sáng 21/9. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung Phiên họp.

  Phiên họp chuyên đề pháp luât tháng 9: UBTVQH cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

  Toàn cảnh Phiên họp

  Toàn cảnh Phiên họp

  Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, ngay sau khi các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Thường trực Ủy ban Xã hội đã khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, một số nội dung lớn của dự thảo Luật còn chưa nhận được sự đồng thuận giữa các cơ quan, chính sách mới được Ban soạn thảo đề xuất bổ sung mà chưa có đánh giá tác động, một số nội dung của dự thảo cần có sự kết nối, liên thông, đồng bộ với các Luật khác.

  Thảo luận tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đây là dự án luật rất khó, rất nhiều nội dung phải có sự nghiên cứu hết sức thấu đáo, kỹ lưỡng và Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành ban hành cũng lâu rồi, nhiều nội dung đến thời điểm hiện nay không theo kịp thực tiễn của cuộc sống cho nên rất nhiều nội dung cần phải có sự điều chỉnh, có sự xem xét để quy định cho phù hợp và vì vậy khối lượng công việc đặt ra rất lớn.

  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

  Cho rằng, đây là dự án luật mà Nhân dân, ngành Y tế hết sức trông đơi, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị cần phải giải quyết đồng bộ mối quan hệ giữa chất lượng dự luật và yêu cầu tính khẩn trương, kịp thời về mặt thời gian.

  Nhắc lại đề xuất của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc ban hành sớm là cần thiết, nhằm tạo công cụ pháp lý hỗ trợ, tạo thêm niềm tin cho người hành nghề y tế có thể làm việc trong một môi trường pháp lý đầy đủ và an toàn. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, làm rõ những nội dung còn vướng mắc để dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, quyết định đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

  Cùng quan điểm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, việc ban hành sớm luật này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc tạo khuôn khổ pháp lý trong công tác khám, chữa bệnh. Thống nhất đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đây.

  Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị cần nhắc thêm quy định về thời gian có hiệu lực của dự luật. Theo Tổng Thư ký Quốc hội, việc quy định trong dự thảo luật ngày 01/01/2024 có hiệu lực là để cho các cơ quan đủ thời gian chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trước tính cấp thiết phải kịp thời ban hành dự luật, có thể xem xét ngày 01/7/2023 có hiệu lực thi hành.

  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

  Phát biểu tại Phiên họp về tiến độ, quy trình thông qua dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) rất cấp bách. Khẳng định, ngành y tế có đóng góp rất lớn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế cũng rất nhiều hy sinh, thiệt thòi, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Nhân dân rất trông đợi, ngành y tế, cán bộ, nhân viên y tế rất mong muốn có luật sửa đổi, tạo khuôn khổ pháp lý mới để hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, công bằng, bình đẳng hơn.

  Nhấn mạnh tính cấp thiết, cần phải ban hành sớm nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, không nên vội vàng, ban hành sớm nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ lưỡng, khắc phục được những bất cập, hạn chế hiện nay. Do đó, đề nghị Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế dành thời gian, huy động lực lượng chuyên gia, cán bộ, cùng với Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội thảo luận, nếu đủ điều kiện để thông qua sớm được là tốt nhất.

   Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

  Thảo luận tại Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ đồng tình với quan điểm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, không nên đặt vấn đề thông qua theo quy trình, thủ tục tại 2 kỳ họp hay 3 kỳ họp.

  Cho rằng, đây là một dự luật có tính chất phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, tầm bao quát và ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đời sống xã hội và nhất là người dân, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, kỳ vọng của đội ngũ cán bộ y tế và Nhân dân là có nhưng bên cạnh đó phải tính đến chất lượng xây dựng luật, thiết kế các điều khoản để đảm bảo khắc phục những yếu tố bất cập trong thời gian vừa qua, giữ gìn được hình ảnh y đức của người thầy thuốc và đáp ứng phục vụ tốt nhất cho Nhân dân.

  Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng lưu ý, việc ban hành luật cũng phải có tính dự phòng và đảm bảo sức sống, tuổi thọ của dự luật ban hành, phát huy được giá trị trong thực tiễn.

  Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

  Phát biểu làm rõ một số nội dung được nêu tại Phiên họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc xây dựng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh là một trong những nhiệm vụ, một trong những luật xương sống của ngành. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp rất chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án luật.

  Bày tỏ quan điểm thống nhất với các ý tại Phiên họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ và đưa vào Báo cáo, dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp tới đây. Đồng thời, khẳng định quyết tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự luật đảm bảo chất lượng tốt nhất, đáp ứng các mục tiêu/yêu cầu đề ra để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4.

  Về thời điểm luật có hiệu lực, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề xuất được giữ như quy định tại dự thảo là ngày 01/01/2024, vì còn rất nhiều nội dung cần phải thể chế hóa, đảm bảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sau khi ban hành sẽ phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

  Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đến nay vẫn còn một số nội dung lớn của dự thảo Luật chưa thống nhất, chưa quy định cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật hiện hành; một số vấn đề quan trọng của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh mới được đề nghị bổ sung… Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị trên tinh thần tích cực còn việc thông qua mấy kỳ họp sẽ do đại biểu Quốc hội quyết định.

  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là luật có tính chất “xương sống” của ngành y tế, định hướng cho công tác quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, có tác động lớn đến người dân cũng như cơ sở y tế, cán bộ y tế, được nhân dân, ngành y tế mong đợi. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, chúng ta mong đợi có luật mới nhưng cũng không vội vàng, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, bảo đảm tính khả thi và "tuổi thọ" của dự luật chứ không thể ban hành năm nay rồi năm sau lại sửa. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra cần chủ động phối hợp với tinh thần cao nhất, tích cực, quyết liệt chuẩn bị nội dung phương án như ý kiến của Ủy ban Thường Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10/2022 tới đây./.

  Lê Anh

  Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=68673