UBTV Quốc hội cho ý kiến dự Luật Đặc xá

    Gốc

    Ngày 21/9, UBTV Quốc hội cho ý kiến việc chỉnh lý, sửa đổi dự án Luật Đặc xá. So với dự án luật đã trình Quốc hội khóa XI, dự án lần này sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, trong đó nhiều điều luật được cụ thể hóa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75448.cand