UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc: Nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp về công tác dân tộc

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai bên giai đoạn 2012 - 2016. Tham dự buổi lễ ký kết có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim

và Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử tại buổi lễ ký kết

Tại buổi lễ ký kết hai bên đã thống nhất 6 nội dung phối hợp công tác trong giai đoạn 2012-2016 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt hai bên sẽ tích cực phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào yêu nước như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh, đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa hai bên thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận và chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác dân tộc. Ông Vũ Trọng Kim cũng cam kết MTTQ Việt Nam sẽ cùng Ủy ban Dân tộc làm tốt những nội dung đã được thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cũng tin tưởng công tác phối hợp giữa hai bên sẽ được nâng lên một tầm cao mới và chương trình phối hợp này sẽ thu được những kết quả tốt đẹp góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Vũ Mạnh

Gửi cho bạn bè

Bản in