UBND TPHCM: Triển khai mọi biện pháp khống chế dịch bệnh

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 19-10, Sở Y tế TPHCM đã sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2007.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2007/10/126411