UBND TP Hà Nội giao Sở TNMT xác minh

Sau khi Báo Thanh tra phản ánh bức xúc của người dân tại xã Mê Linh về việc UBND huyện Mê Linh “nhắm mắt” cấp chồng sổ đỏ dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện trên địa bàn, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 5944 giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Duy Hiền, bà Nguyễn Thị Nghĩa ở xóm Ao Sen, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

UBND TP Hà Nội giao Sở TNMT xác minh - Ảnh 1

Ông Nguyễn Viết Cẩn chỉ thửa đất đang tranh chấp. Ảnh: Phạm Duy

Theo Văn bản số 5944, UBND TP Hà Nội ra quyết định giao Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) xác minh kết luận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Duy Hiền và bà Nguyễn Thị Nghĩa (địa chỉ xóm Ao Sen, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đối với Thông báo 66/TB-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Duy Hiền.

Giám đốc Sở TNMT có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại nêu trên với Chủ tịch UBND TP theo quy định.

Trước đó, Báo Thanh tra phản ánh UBND huyện Mê Linh nhiều lần cấp sổ đỏ trái quy định pháp luật, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp trên địa bàn. Hiện nay, công dân tiếp tục khiếu nại UBND huyện Mê Linh về việc giải quyết đơn thư chưa đảm bảo theo quy định pháp luật, chưa xem xét hủy sổ đỏ số 95266 được cấp dựa trên giấy tờ thiếu tính pháp lý, đồng thời chưa xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có vi phạm.

Phạm Duy