UBND TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Từ năm 2018, hộ giải tỏa được bố trí thuê nhà chung cư phải nộp tiền thuê nhà theo quy định

UBND TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Từ năm 2018, hộ giải tỏa được bố trí thuê nhà chung cư phải nộp tiền thuê nhà theo quy định - Ảnh 1

Một số chung cư tại P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.

* Hỏi: Cử tri Q. Cẩm Lệ đề nghị xem xét tiếp tục miễn tiền thuê nhà chung cư cho các hộ giải tỏa hoặc bố trí đất tái định cư cho các hộ có nhu cầu trả lại nhà chung cư.

Trả lời: Các hộ giải tỏa trước đây được UBND thành phố bố trí cho thuê căn hộ chung cư đều thực hiện nộp tiền thuê nhà theo quy định. Ngày 22-2-2012, UBND TP có công văn 9342/UBND-QLĐTh, triển khai thực hiện thông báo số 93-TB/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc không thu tiền thuê nhà đối với hộ thuộc diện giải tỏa được bố trí tái định cư ở tại các khu nhà chung cư (hộ đang ở, chính chủ, có tên trong hợp đồng thuê nhà). Đối với các trường hợp không thuộc diện giải tỏa vẫn thực hiện thu tiền thuê nhà theo quy định. Sau thời gian thực hiện nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho các hộ giải tỏa, đến nay để có kinh phí duy tu, sửa chữa, bảo trì nhà ở hàng năm và thực hiện Luật Nhà ở 2014, các hộ giải tỏa được bố trí thuê nhà ở các khu chung cư đều phải thực hiện nộp tiền thuê nhà theo quy định, thành phố chỉ xem xét giảm tiền thuê nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày 18-11-2016, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn số 9466/UBND-QLĐTh về công tác bố trí, quản lý căn hộ chung cư đã ký hợp đồng thuê nhà đang được hưởng chính sách miễn tiền thuê nhà từ năm 2012 đến nay thì tiếp tục được miễn tiền thuê nhà đến ngày 31-12-2017, năm 2018 sẽ phải nộp tiền thuê nhà theo quy định.

* Cử tri H. Hòa Vang đề nghị cần quan tâm đến việc khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu, đồng thời quan tâm xây dựng các Khu văn hóa-thể thao, bảo tồn nhà Gươl cho đồng bào các thôn Tà Lang, Giàn Bí.

Trả lời: Từ năm 2015, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 4271/KH-UBND về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Cơ Tu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó giao Sở Văn hóa thể thao và UBND H. Hòa Vang thực hiện tuyên truyền về bài trừ các hủ tục; sưu tầm, phục hồi một số loại hình nghệ thuật truyền thống, tổ chức hoạt động lễ hội văn hóa-thể thao, khôi phục các lễ hội truyền thống đặc trưng của đồng bào Cơ Tu; đầu tư trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng và trang trí nhà Gươl cho 2 thôn: Tà Lang (xã Hòa Bắc) và Phú Túc (xã Hòa Phú). Năm 2018, Sở Văn hóa thể thao tiếp tục đầu tư trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng, trang trí nhà Gươl cho thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc).

(còn nữa)

M.H (BT)