UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra thông tin sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin vụ việc 'tự ý đào phá kênh chính hồ chứa nước Quế Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn' đăng trên báo Nhà báo và Công luận.

Theo đó, ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra việc tự ý đào phá kênh chính hồ chứa nước Quế Sơn theo thông tin của báo điện tử Nhà báo và Công luận.

Đặc biệt, chủ động có biện pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn công trình và phục vụ sản xuất theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 22/6/2024.

Như đã đưa tin trước đó, mặc dù bị cơ quan chức năng đề nghị dừng thi công công trình để khắc phục hậu quả phá kênh dẫn nước nhưng Công ty Đại Dũng vẫn tiếp tục thi công, ảnh hưởng đến việc tưới thực tế cho 14 ha đất sản xuất nông nghiệp của UBND phường Mai Lâm, gây bức xúc dư luận địa phương.

 Kênh nước tưới tiêu cho 14 ha của người dân đã bị Cty Đại Dũng phá hủy. Ảnh chụp ngày 11/6/2024

Kênh nước tưới tiêu cho 14 ha của người dân đã bị Cty Đại Dũng phá hủy. Ảnh chụp ngày 11/6/2024

Ngày 21/5/2024, Chi nhánh cấp nước Nghi Sơn đã có báo cáo gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; UBND thị xã Nghi Sơn về việc Công ty Đại Dũng Nghi Sơn sử dụng máy đào phá tài sản kênh Quế Sơn.

Dù đơn vị đã yêu cầu dừng để báo cáo cấp chính quyền, nhưng Cty Đại Dũng Nghi Sơn vẫn tiếp tục cố tình thực hiện hành vi phá tài sản.

Quang Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ubnd-tinh-thanh-hoa-chi-dao-kiem-tra-thong-tin-sau-phan-anh-cua-bao-nha-bao-va-cong-luan-post299652.html