UBND tỉnh làm việc với tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 6/6, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  Quang cảnh buổi làm việc.

  Quang cảnh buổi làm việc.

  Triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử từ đầu năm đến nay, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ninh đã kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở 3 dịch vụ gồm: Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình; dịch vụ chia sẻ thông tin công dân. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu như: Đăng ký thường trú, tạm trú; cấp biển số mô tô; cấp lại, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông; thu tiền phạt xử lý vi phạm giao thông… đã được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai thực hiện.

  Đối với 14/25 dịch vụ công của các sở ngành, hiện cơ bản đã được tích hợp triển khai thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Một số thủ tục được giải quyết ở mức độ 3 như: Đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp. Một số thủ tục liên thông chưa thực hiện do các bộ ngành Trung ương chưa tích hợp.

  Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

  Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

  Đối với kết quả làm sạch dữ liệu dân cư, hiện toàn tỉnh đã thu thập được trên 1.418.000 dữ liệu công dân đang thường trú vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân. Ngoài các trường thông tin cơ bản, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung rà soát, bổ sung, cập nhật thêm các trường thông tin công dân mở rộng…

  Tuy nhiên, trên cơ sở thực tiễn quá trình triển khai tại Quảng Ninh còn một số vướng mắc như: Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục tục hành chính mới dừng ở bước quét hồ sơ; kết quả và đính kèm lên hệ thống một cửa điện tử chưa phân tách dữ liệu cũng như chưa có kho chứa dữ liệu để lưu trữ, chia sẻ và tái sử dụng; việc kê khai thông tin của một bộ phận người dân khi làm thủ tục hành chính còn thiếu chính xác nên tạo khó khăn trong làm sạch thông tin…

  Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành khẳng định, Đề án 06 là cuộc cách mạng về chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, đem lại giá trị to lớn với người dân và cho sự phát trển kinh tế, xã hội. Để đạt được những mục tiêu mà Đề án đề ra, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực nâng cao hiệu quả vượt trội công tác phục vụ nhân dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để thực hiện hiệu quả đề án.

  Đại diện tổ công tác, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC phát biểu tại buổi làm việc.

  Đại diện tổ công tác, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC phát biểu tại buổi làm việc.

  Tại buổi làm việc, tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực triển khai thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử của tỉnh Quảng Ninh. Kết quả thực tiễn triển khai thực hiện Đề án 06 của Quảng Ninh là kinh nghiệm, bài học quý để tổ công tác đánh giá khách quan nhất về quy trình trong việc triển khai thực hiện Đề án báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

  Trước đó, tổ công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số địa phương, phòng, ban và Trung tâm Phục vụ hành chính công của TP Hạ Long.

  Minh Đức

  Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ubnd-tinh-lam-viec-voi-to-cong-tac-trien-khai-de-an-06-cua-thu-tuong-chinh-phu-3190271.html