9,99 tỷ đồng cải tạo, nạo vét sông cầu Bây

9,99 tỷ đồng cải tạo, nạo vét sông cầu Bây

Hà Nội: Đầu tư cải tạo, sửa chữa kè Linh Chiểu

Hà Nội: Đầu tư cải tạo, sửa chữa kè Linh Chiểu

Các dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải có thể xong trong tháng 12

Các dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải có thể xong trong tháng 12

Cổ Cò vẫn đang 'tắc'

Cổ Cò vẫn đang 'tắc'

800.000m3 bùn thải cảng biển chưa biết đổ đi đâu

800.000m3 bùn thải cảng biển chưa biết đổ đi đâu

Khai thác cát 'núp bóng' dự án nạo vét

Khai thác cát 'núp bóng' dự án nạo vét

Dự án nạo vét sông Cao Lãnh có tổng mức đầu tư 81 tỉ đồng

Dự án nạo vét sông Cao Lãnh có tổng mức đầu tư 81 tỉ đồng

Rà soát công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải

Rà soát công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải

Dự kiến, đầu tư 1.850 tỷ đồng nạo vét, chỉnh trang kênh rạch

Dự kiến, đầu tư 1.850 tỷ đồng nạo vét, chỉnh trang kênh rạch

Vụ hồ Tiểu Khê bị đào cả mét sai phép: Cơ quan chức năng dung túng?

Vụ hồ Tiểu Khê bị đào cả mét sai phép: Cơ quan chức năng dung túng?

Dự kiến đầu tư 1.850 tỷ đồng nạo vét chỉnh trang rạch bà Lớn quận 8

Dự kiến đầu tư 1.850 tỷ đồng nạo vét chỉnh trang rạch bà Lớn quận 8

Lợi dụng nạo vét để tận thu đất cát?

Lợi dụng nạo vét để tận thu đất cát?

Giật mình chuyện phê duyệt ĐTM và cấp phép nạo vét đường biển

Giật mình chuyện phê duyệt ĐTM và cấp phép nạo vét đường biển

Cần biết... lắc đầu, nói không

Cần biết... lắc đầu, nói không

Giả văn bản của UBND TP Hải Phòng để tham gia đấu thầu

Giả văn bản của UBND TP Hải Phòng để tham gia đấu thầu

Bình Định: Vệt bùn đen ở dự án đổ đất lấn biển bị 'treo' 5 năm

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép lưu trữ vật chất nạo vét ven bờ

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép lưu trữ vật chất nạo vét ven bờ

Nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Thông tin mới

Nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Thông tin mới

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra phương án nạo vét khu lấn biển Mũi Tấn ​​​​​​​

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra phương án nạo vét khu lấn biển Mũi Tấn ​​​​​​​

Thép Hòa Phát xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét: Bộ TN&MT nói gì?

Thép Hòa Phát xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét: Bộ TN&MT nói gì?

Vì sao các dự án ồ ạt xin nhận chìm chất nạo vét xuống biển?

Vì sao các dự án ồ ạt xin nhận chìm chất nạo vét xuống biển?

Xin phép Thủ tướng cho nhận chìm 15,5 triệu m3 vật chất

Xin phép Thủ tướng cho nhận chìm 15,5 triệu m3 vật chất

Xin nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Khó hiểu...

Xin nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Khó hiểu...

Bình Thuận không 'nhận chìm vật, chất' nạo vét ở dự án nhiệt điện Vĩnh Tân xuống biển

Bình Thuận không 'nhận chìm vật, chất' nạo vét ở dự án nhiệt điện Vĩnh Tân xuống biển

Doanh nghiệp đua nhau xin 'nhận chìm vật chất' xuống biển

Doanh nghiệp đua nhau xin 'nhận chìm vật chất' xuống biển

Xin nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Lạ lùng

Xin nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Lạ lùng

Đồng Tháp đề nghị dừng dự án nạo vét sông Cái Vừng gây sạt lở nghiêm trọng

Đồng Tháp đề nghị dừng dự án nạo vét sông Cái Vừng gây sạt lở nghiêm trọng

Quảng Ngãi xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét cho dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét cho dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi xin phép nhận chìm ở biển 15,5 triệu m³ vật chất nạo vét

Quảng Ngãi xin phép nhận chìm ở biển 15,5 triệu m³ vật chất nạo vét

Xây cảng Dung Quất: Tìm chỗ đổ hơn 15 triệu m3 cát

Xây cảng Dung Quất: Tìm chỗ đổ hơn 15 triệu m3 cát

Đồng Tháp không muốn nạo vét luồng sông Cái Vừng qua An Giang - Đồng Tháp

Đồng Tháp không muốn nạo vét luồng sông Cái Vừng qua An Giang - Đồng Tháp

Sử dụng vật, chất nạo vét để xây kè biển

Sử dụng vật, chất nạo vét để xây kè biển

Sử dụng vật, chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Sử dụng vật, chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Quảng Ngãi xin để Thép Hòa Phát nhận chìm 15 triệu m3 vật chất

Quảng Ngãi xin để Thép Hòa Phát nhận chìm 15 triệu m3 vật chất