UBND quận Long Biên (Hà Nội): Không thực hiện chỉ đạo của thành phố

Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Long Biên kiểm tra, trả lời nội dung phản ánh, báo cáo UBND TP và thông tin cho Báo Thanh tra kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 15/11/2016, nhưng đến nay UBND quận Long Biên vẫn không thực hiện.

UBND quận Long Biên (Hà Nội): Không thực hiện chỉ đạo của thành phố - Ảnh 1

Văn bản số 10594/VP-ĐT ngày 9/11/2016 của UBND TP Hà Nội. Ảnh: TQ

Ngày 9/11/2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 10594 về việc kiểm tra, trả lời nội dung phản ánh của Báo Thanh tra gửi UBND quận Long Biên. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giao UBND quận Long Biên kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP và thông tin cho Báo Thanh tra kết quả giải quyết trước ngày 15/11/2016.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội rõ ràng là thế, song đến nay, UBND quận Long Biên vẫn chưa có thông tin cho Báo Thanh tra về kết quả kiểm tra, giải quyết vụ việc nêu trên.

Vụ việc cưỡng chế thu hồi đất, tài sản trên đất của 7 hộ gia đình thuộc tổ dân phố 12 phường Long Biên được UBND phường Long Biên thực hiện ngày 9/7/2016. Cho rằng, việc cưỡng chế thu hồi đất, tài sản trên đất của UBND phường Long Biên đối với các hộ dân trái với các quy định hiện hành nên 7 hộ dân đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi UBND phường Long Biên và UBND quận Long Biên. Do không được giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các hộ dân đã có đơn kiến nghị gửi Ban Tiếp công dân Trung ương.

Ban Tiếp công dân Trung ương đã có nhiều văn bản yêu cầu UBND phường Long Biên, UBND quận Long Biên giải quyết, trả lời công dân, nhưng cả 2 cấp chính quyền ở đây không thực hiện.

Tại sao Chủ tịch UBND phường Long Biên và Chủ tịch UBND quận Long Biên lại “phớt lờ” không thông báo kết quả giải quyết vụ việc đến công dân có đơn cũng như Ban Tiếp công dân Trung ương theo quy định của pháp luật? Không thông tin cho Báo Thanh tra về kết quả giải quyết vụ việc theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội? Câu hỏi này xin được chuyển đến ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trần Quý