UBND-LĐLĐ huyện Mỹ Đức ký chương trình phối hợp

Ngày 21/11, UBND huyện và LĐLĐ huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội; Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hoạt – Phó Bí thư huyện ủy, Chỉ tịch UBND huyện,..

UBND-LĐLĐ huyện Mỹ Đức ký chương trình phối hợp - Ảnh 1

LĐLĐ Mỹ Đức - UBND huyện ký chương trình phối hợp

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND và LĐLĐ huyện giai đoạn 2011-2015. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn huyện góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

Trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện được phát triển mạnh. Toàn huyện đã có 3 công trình có ý nghĩa được gắn biển, 850 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 136 sáng kiến cấp trên cơ sở, 111 công nhân giỏi, 74 sáng kiến sáng tạo.

Thực hiện phối hợp trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, hàng năm UBND và LĐLĐ huyện ký văn bản liên tịch vể chỉ đạo đại hội công nhân viên chức; Hội nghị cán bộ công chức (CBCC); Hội nghị người lao động (NLĐ) trong 5 năm tỉ lệ đạt 92,17% ; tổ chức tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên 2,2 tỉ đồng; hỗ trợ 11 mái ấm công đoàn; LĐLĐ huyện tổ chức vay vốn cho các CĐCS vay số vốn 3,71 tỉ đồng. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội và các hoạt động VHVN, TDTT vào các dịp diễn ra sự kiện lớn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015, các đại biểu đã thảo luận và thông qua dự thảo chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 với 4 nội dung chính : Phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2016-2020); Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nâng cao phúc lợi xã hội; Phối hợp tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, nâng cao ý thực công dân cho CNVCLĐ; Tiếp tục phối hợp giải quyết một số vấn đề đã thống nhất giữa UBND và LĐLĐ huyện trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNLĐ, UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xã hội, phát triển đoàn viên thành lập CĐCS, hoạt động của cụm VHTT …

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020.

Trang Thu