UBND Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh: Phát triển kinh tế xã hội theo hướng tích cực, bền vững

Thuận Thành là một huyện ở phía nam tỉnh Bắc Ninh, nơi có ngôi chùa Dâu huyền thoại, có tranh Đông Hồ mang đậm bản sắc dân gian. Nơi đây còn chứng kiến sự phát triển không ngừng của nền văn minh dân tộc đi cùng lịch sử. Hôm nay về Thuận Thành ta thấy được một vùng quê phát triển và tươi mới đó là thành quả của cuộc cách mạng về kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời kỳ hội nhập, thể hiện sự khát khao về một cuộc sống yên bình, hạnh phúc của người dân Kinh Bắc.

UBND Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh: Phát triển kinh tế xã hội theo hướng tích cực, bền vững - Ảnh 1

UBND Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh.

Năm 2016 là năm nền kinh tế có xu hướng phát triển tốt, Thuận Thành từng bước vượt qua những khó khăn để hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển mạnh, bền vững. Đặc biệt huyện chú trọng đến chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí để về đích năm 2016 như các xã: Xuân Lâm, Nghĩa Đạo, Đình Tổ. Được sự quan tâm của các cấp, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Huyện ủy, UBND huyện nên tình hình kinh tế – xã hội phát triển mạnh mẽ. Sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt kết quả cao tăng vượt ngưỡng so với cùng kỳ. Từ một huyện thuần nông đến nay Thuận Thành đã quy hoạch được 3 khu công nghiệp trong đó có 37/46 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút, tạo công ăn việc làm cho khoảng trên 3.000 lao động địa phương và các vùng lân cận, tăng doanh thu 11,11% so với cùng kỳ năm 2015, đồng thời huyện vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng hướng tới mục tiêu nền kinh tế phát triển mạnh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được tăng cường. Công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Để làm được các điều trên, trước hết là do được sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban ngành, sự đoàn kết thống nhất của nhân dân địa phương, cùng với đó là sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội. Trong công tác chỉ đạo đã phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động phát huy nội lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Những điều Thuận Thành đã và đang thực hiện hôm nay là sự gắn kết đồng lòng của cán bộ, nhân dân địa phương hướng tới mục tiêu mới xây dựng một huyện thuần nông trở thành một huyện có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Song song với việc phát triển kinh tế, Thuận Thành còn chú trọng đến công tác tu tạo, bảo tồn, quảng bá hình ảnh những di sản văn hóa dân tộc như Tranh Đông Hồ, du lịch tâm linh Chùa Dâu… tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Hoàng- Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành- cho biết: “Trong không khí toàn Đảng, toàn dân xây thực hiện mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”. Với sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết quyết tâm cao của lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành với quan điểm nhất quán, vừa đảm bảo ổn định tình hình phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề cấp bách nảy sinh, đầu tư cho sự phát triển lâu dài, chúng tôi quyết tâm đưa huyện Thuận Thành trở thành huyện có nền kinh tế, xã hội phát triển bền vững”.

Vi Như