UBKT Tỉnh ủy cần xem xét dấu hiệu vi phạm của Bí thư Đảng ủy Sở VHTT

Ngày 20/1/2017, Báo Thanh tra có bài “Quảng Ninh: Trưởng phòng Quản lý Di sản đạo văn?”, phản ánh việc ông Nguyễn Trung Hà, Trưởng phòng Quản lý di sản - Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) sao chép gần như toàn bộ kết quả công trình nghiên cứu khoa học của Sở này để làm luận văn thạc sỹ và xuất bản sách, ghi mình là tác giả.

UBKT Tỉnh ủy cần xem xét dấu hiệu vi phạm của Bí thư Đảng ủy Sở VHTT - Ảnh 1

Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh (ảnh to). Ông Nguyễn Trung Hà với tấm bằng đã bị tước (ảnh nhỏ). Ảnh: TV

Sự việc đã gây bức xúc trong dư luận nói chung cũng như cán bộ công chức của tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chẳng những không thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở VHTT Quảng Ninh tiếp tục có biểu hiện thiếu nghiêm túc, vi phạm nguyên tắc Đảng trong xử lý vi phạm của ông Hà.

Sau khi báo nêu, ngày 9/2/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 724/UBND-TH5 yêu cầu Giám đốc Sở VHTT “khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung bài báo, kịp thời trả lời Báo Thanh tra theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, đồng thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Thời gian trước ngày 15/2/2017”.

Ngày 10/2/2017, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-ĐHSPNTTW thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp thạc sỹ của ông Nguyễn Trung Hà, đồng thời có Công văn số 181/ĐHSPNTTW-SĐH trả lời Báo Thanh tra, khẳng định nội dung báo nêu là đúng sự thật.

Về phía nhà trường, kết quả xử lý việc đạo văn để làm luận văn thạc sỹ của ông Hà đã rõ, còn Sở VHTT Quảng Ninh thì sao?

Ngày 15/2/2017, là thời hạn cuối phải có kết quả trả lời UBND tỉnh nhưng đến ngày 20/2/2017, ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở VHTT mới ký Quyết định số 143/QĐ-SVHTT tạm đình chỉ công tác điều hành Phòng Quản lý di sản đối với ông Nguyễn Trung Hà để thực hiện kiểm điểm và xử lý kỷ luật.

Ngày 30/3/2017, Hội đồng kỷ luật của Sở VHTT họp kỷ luật ông Hà (gồm có 7 thành viên do ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng). Kết quả 7/7 phiếu (100%) đề nghị hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Ngày 3/4/2017, Sở VHTT ra Quyết định số 261/QĐ-SVHTT xử lý kỷ luật ông Nguyễn Trung Hà bằng hình thức cảnh cáo. Việc kỷ luật này không được Sở báo cáo UBND tỉnh như chỉ đạo tại Công văn 724.

Sau kỷ luật cảnh cáo trên, ông Hà trở lại vị trí công tác và điều hành công việc của phòng như cũ. Việc xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên Nguyễn Trung Hà, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý di sản đã được Đảng ủy Sở VHTT “lờ” đi. Chỉ sau khi có cuộc làm việc với PV Báo Thanh tra vào trung tuần tháng 4/2017, Đảng ủy Cơ quan Sở VHTT mới tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đảng viên Nguyễn Trung Hà theo quy trình "ngược"! (Khoản 6, Điều 2, Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định xử lý kỷ luật về Đảng trước, hành chính sau).

Ngày 21/4/2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Cơ quan Sở VHTT có Quyết định số 01-QĐ/UBKT thành lập tổ kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Trung Hà. Thời gian kiểm tra được xác định là 13 ngày làm việc (từ ngày 21/4 đến hết ngày 10/5). Tuy nhiên, sớm hơn dự định, ngày 27/4, UBKT đã họp bỏ phiếu với kết quả 4/5 thành viên đề xuất kiểm điểm đảng viên Nguyễn Trung Hà hình thức “Khiển trách”, 1/5 thành viên đề xuất hình thức “Cảnh cáo”. Kết quả, UBKT đề xuất hình thức “Khiển trách”.

Ngày 10/5/2017, Đảng ủy Cơ quan Sở VHTT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy (gồm 15 Đảng ủy viên) tiến hành họp xem xét đề nghị hình thức kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Trung Hà do Bí thư Đảng ủy Hà Quang Long chủ trì. Qua bỏ phiếu, có 14/15 phiếu đề nghị hình thức kỷ luật “Khiển trách”, 1/15 phiếu đề nghị hình thức “Cảnh cáo”.

Ngày 11/5/2017, Đảng ủy Cơ quan Sở VHTT ra Quyết định số 27-QĐ/ĐUCQSVHTT thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Trung Hà - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý di sản với hình thức “Khiển trách”.

Tại cuộc họp xem xét xử lý kỷ luật ông Nguyễn Trung Hà của Sở VHTT (do ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở chủ trì ngày 30/3/2017), đối chiếu Nghị định 34/2011/NĐ-CP (Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức), 100% thành viên Hội đồng kỷ luật nhất trí kỷ luật ông Hà ở mức "Cảnh cáo". Hình thức kỷ luật này được nêu rõ tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị định 34 là “Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi”. Và, ngày 3/4/2017, chính ông Hà Quang Long đã ký, ban hành Quyết định số 261/QĐ-SVHTT kỷ luật ông Hà với hình thức “Cảnh cáo”.

Vậy mà, trong các cuộc họp xét kỷ luật của UBKT Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Sở VHTT Quảng Ninh sau đó cũng vẫn là những con người này và nhiều cán bộ cốt cán khác (trừ 1 đồng chí lãnh đạo vẫn kiên định lập trường quan điểm) lại nhận xét về hành vi sai phạm của ông Hà là “không nhằm mục đích trục lợi cá nhân…" nên đồng nhất (14/15 thành viên, tương đương 93,3%) đề xuất xử lý kỷ luật về Đảng với ông Nguyễn Trung Hà ở mức “Khiển trách”!

Việc làm của ông Hà Quang Long và đa số thành viên UBKT, Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Sở VHTT Quảng Ninh có biểu hiện không nhất quán về quan điểm, lập trường chính trị, bao che, vi phạm Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW.

Đề nghị UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Hà Quang Long, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở VHTT.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Phạm Duy