UBDSGĐ&TE biểu dương 31 "Tập thể tốt" và 62 cá nhân "Người tốt việc tốt"

    Gốc

    Hanoinet - UBDSGĐ&TE Thành phố vừa biểu dương 31 "Tập thể tốt" và 62 cá nhân "Người tốt, việc tốt" là những tấm gương tiêu biểu của ngành DS,GĐ&TE từ thành phố đến cơ sở. Đây là những tấm gương đại diện cho nhiều tập thể và cá nhân đang ngày đêm tận tụy thực hiện nhiệm vụ góp phần cho những thành công của ngành DS,GĐ&TE Thủ đô trong thời gian qua.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=26641