UBCKNN lại đồng ý cho Sacombank gia hạn BCTC kiểm toán 2015

Sau khi có văn bản của NHNN, UBCKNN đã chấp thuận cho Sacombank được gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2015 theo quy định tại điều 5 của Thông tư 52/2012 - Bộ Tài chính.

UBCKNN vừa có văn bản chấp thuận gia hạn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (Mã: STB - HoSE) được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 theo quy định.

Ý kiến này của UBCKNN căn cứ vào công văn của NHNN về việc STB đề nghị tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2015.

Trước đó, vào ngày 5/4, UBCKNN đã có ý kiến không chấp thuận đề nghị gia hạn của Sacombank do đây không thuộc lý do bất khả kháng theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, Sacombank xin tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2015 vì đã thực hiện sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam trong năm 2015 và hiện nay STB phải chờ hướng dẫn và phê duyệt Phương án tái cơ cấu sau sáp nhập của NHNN. STB đề nghị tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2015 đến khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam có văn bản hướng dẫn và phê duyệt phương án sau sáp nhập.