UAE đưa vào thử nghiệm robot bơm xăng

Thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm đổ xăng, người dân tại các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) tới đây sẽ được sử dụng công nghệ bơm xăng tự động bằng robot kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI). Dịch vụ này rất thân thiện với môi trường và còn giúp tiết kiệm thời gian.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/uae-dua-vao-thu-nghiem-robot-bom-xang-122504.htm