U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017

Ngoài U19 Việt Nam, đã có 11 đội bóng khác giành quyền tham dự giải U20 thế giới 2017 tổ chức ở Hàn Quốc.

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 1

1. Vanuatu (Đại diện châu Đại Dương).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 2

2. New Zealand. (Đại diện châu Đại Dương).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 3

3. Pháp. (Đại diện châu Âu).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 4

4. Đức. (Đại diện châu Âu).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 5

5. Italia. (Đại diện châu Âu).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 6

6. Bồ Đào Nha. (Đại diện châu Âu).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 7

7. Anh (Đại diện châu Âu).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 8

8. Iran (Đại diện châu Á).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 9

9. Nhật Bản. (Đại diện châu Á).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 10

10. Việt Nam. (Đại diện châu Á).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 11

11. Saudi Arabia. (Đại diện châu Á).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 12

12. Hàn Quốc (Chủ nhà).

U19 Việt Nam và những đội đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017 - Ảnh 13

Vòng loại các khu vực châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ chưa diễn ra. Các đại diện của những khu vực này giành vé dự giải U20 thế giới 2017 sẽ được xác định vào tháng 2 sang năm.