Ừ! Thì ta yêu nhau...

[Kênh14] - Lại hai kẻ "ngốc xít" không nhận ra tình yêu của nhau...