U-crai-na lùi bầu cử Quốc hội sang năm 2009

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - U-crai-na sẽ không thể tiến hành bầu cử Quốc hội trong năm 2008 và cuộc bầu cử này sẽ phải lùi lại sang năm 2009. Đây là nội dung tuyên bố ngày 11-11 tại Vác-sa-va của Tổng thống U-crai-na Vích to Y-u-sen-cô nhân dịp ông tới thủ đô Ba Lan dự lễ kỷ niệm 90 năm Ba Lan tuyên bố độc lập.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/187213