TYA: Lãi sau thuế 2013 giảm 7% so với năm trước

CTCP Dây & Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) công bố báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013 với lợi nhuận sau thuế 31.7 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước và vượt 8% kế hoạch năm.

Trong năm 2013, doanh thu thuần của TYA đạt 1,067 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước đó. Giá vốn hàng bán tăng 18% lên 987 tỷ đồng. Nhập khẩu nguyên vật liệu từ công ty Taya Đài Loan gần 708 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2012.

Lợi nhuận trước thuế của công ty cũng tăng 9% lên 37.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí thuế thu nhập hiện hành tăng mạnh nên lãi sau thuế của TYA giảm 7% so với năm 2012 xuống 31.7 tỷ đồng, tương đương 108% kế hoạch năm (29.3 tỷ đồng.

Đan Thanh

công lý