Tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp tăng 11,4% trong 10 năm

  Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy mô trẻ mầm non được huy động ra lớp cho thấy, tỷ lệ trẻ em ra lớp ở các độ tuổi ngày càng tăng. Cả nước hiện có gần 15.500 trường mầm non, tăng hơn 2.600 trường so với năm học 2010-2011. Trong số này có gần 12.300 trường mầm non công lập, chiếm gần 80%.

  Tổng số trẻ mầm non được huy động ra lớp trên cả nước là hơn 5,3 triệu trẻ, tăng hơn 1,5 triệu trẻ so với năm học 2010-2011. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp trên cả nước đã đạt tới 90,5%, tăng 11,4% so với 10 năm trước; tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 28%, tăng 7,5%.

  Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2020-2021, mạng lưới trường, lớp mầm non được củng cố, mở rộng và phân bố đến hầu hết các địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn…, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nhiều địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… đã tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn do tốc độ dân số tăng nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu gửi trẻ mầm non của nhân dân…

  Thống Nhất

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/991214/ty-le-tre-mau-giao-ra-lop-tang-114-trong-10-nam