Tỷ lệ tốt nghiệp lần 2 THPT trên cả nước đạt 48,61%

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ tốt nghiệp lần 2 của GD THPT đạt 48,61%, tăng hơn kỳ thi lần 2 năm 2007 là 4,45%. Một số đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất toàn quốc năm 2007, năm nay có tỷ lệ tốt nghiệp tăng khá lớn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/180128