Tỷ lệ thất nghiệp tại Canada tăng đầu tiên trong 7 tháng

  Bnews
  Bnews
  396 liên quanGốc

  Theo cơ quan thống kê quốc gia Statistics Canada, tỷ lệ thất nghiệp tại Canada tăng lên 5,4% trong tháng Tám, lần tăng đầu tiên trong 7 tháng.

  Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tám tăng 0,5 điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục 4,9% trong tháng Sáu và tháng Bảy.

  Tỷ lệ thất nghiệp tại Canada tăng đầu tiên trong 7 tháng. Ảnh: THX/ TTXVN

  Tỷ lệ thất nghiệp tại Canada tăng đầu tiên trong 7 tháng. Ảnh: THX/ TTXVN

  Tỷ lệ thất nghiệp tăng với 4 trong số 6 nhóm nhân khẩu học chính, trong đó có nhóm nam giới trong độ tuổi 15-24, phụ nữ trong độ tuổi trên 55 và nhóm nam giới trong độ tuổi lao động chính (25-54 ) và phụ nữ trong độ tuổi lao động chính. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi nhiều với nhóm phụ nữ trẻ và nam giới lớn tuổi.

  Tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh, bao gồm những người muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm, tăng 0,5 điểm phần trăm, lên 7,3% trong tháng Tám, chủ yếu do sự gia tăng số người thất nghiêp hơn là sự gia tăng số người ngoài độ tuổi lao động nhưng muốn làm việc.

  Số người thất nghiệp dài hạn, những người không có việc làm liên tục trong 27 tuần hoặc hơn, tăng 22.000, hay 13,7%, trong tháng Tám, sau khi giảm một mức tương tự trong tháng Bảy.

  Tỷ lệ người thất nghiệp dài hạn trong lực lượng lao động là 0,9%, bằng với mức của tháng 2/2020, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát./.

  Lê Minh (Theo THX)

  Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-le-that-nghiep-tai-canada-tang-dau-tien-trong-7-thang/257857.html