Tỷ lệ tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng tăng

Tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng của công dân thực hiện nghĩa vụ ở một số địa phương năm nay cải thiện hơn so với năm ngoái.

1 số địa phương có số liệu nổi bật như Hà Nội: tuổi đời của công dân nhập ngũ chủ yếu 18-21, chiếm 66,5%; 63,6% công dân nhập ngũ tốt nghiệp THPT; 25% tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, trong đó có 7 đảng viên, tăng 4% so với năm 2023. Tân binh đạt trình độ đại học, cao đẳng của TP Hải Phòng là 267, tăng nhẹ so với năm ngoái. Số lượng Đảng viên gần 70. Năm 2024, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện trong một đợt. Thời gian giao nhận quân trong 3 ngày, từ 25/2 đến hết 27/2.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ty-le-tan-binh-tot-nghiep-dai-hoc-cao-dang-tang-211799.htm