Tỷ lệ sinh toàn cầu giảm 50%

Tỷ lệ sinh sản toàn cầu giảm một nửa từ năm 1950, nhưng dân số vẫn đang tăng lên là một phần kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Lancet.

Số con trung bình của một phụ nữ giảm từ 4,7 (tính những bé sống sau khi sinh) vào năm 1950 xuống còn 2,4 vào năm 2017. Trong khi đó, dân số toàn cầu đã tăng gần gấp 3 kể từ năm 1950, từ 2,6 tỷ người lên 7,6 tỷ người và dự báo đạt 9,8 tỷ người vào năm 2050. Từ năm 1985, trung bình dân số thế giới mỗi năm có thêm gần 84 triệu người.

Nguyên nhân chính do phụ nữ được đào tạo tốt hơn và tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động nên khả năng sinh sản giảm xuống rất nhiều.

MAI NGÂN