Tỷ lệ nội địa hóa sản xuất ô tô cao nhất chỉ là 10%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo kết quả kiểm tra của Bộ Tài chính vừa công bố, sau nhiều năm hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi của Chính phủ, trong 6 liên doanh sản xuất lắp ráp ô tô tại nước ta chỉ có duy nhất một đơn vị đạt con số 10% tỷ lệ nội địa hóa là Công ty Honda Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=130818