Tỷ lệ nhiễm HIV tăng cao ở Nam Bộ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tính đến ngày 31-12-2008, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 138.191 người, số người mắc bệnh AIDS hiện còn sống là 29.575 người và đã có 41.544 trường hợp tử vong do AIDS.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149095&sub=62&top=39