Tỷ lệ người chết vì AIDS tăng nhanh

Hôm nay (26/6), Tổ chức Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế đã công bố bản báo cáo năm 2008 về các thảm họa trên thế giới. Theo đó, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS đang tăng nhanh trong các nhóm đối tượng như nghiện ma túy, gái mại dâm và những người đồng tính.