Tỷ lệ nghiện ma túy ở Afghan gấp đôi toàn cầu

Ở Afghan, có gia đình cả nhà nghiện heroin

(CATP) Theo một nghiên cứu mới nhất, gần một triệu người Afghan tuổi từ 15 đến 64 nghiện ma túy. Con số đó tương đương với khoảng 8% dân số, hay gấp đôi tỷ lệ nghiện ma túy trên toàn cầu. Báo cáo của Cơ quan chống ma túy và tội phạm liên hiệp quốc (UNODC) cho biết cùng với sản lượng ma túy tăng tới mức lớn nhất thế giới, tỷ lệ nghiện chất nguy hại này cũng tăng theo ở Afghan. Nghiên cứu trước, thực hiện năm 2005, phát hiện 150.000 người Afghan thường xuyên dùng thuốc phiện và 50.000 người thường xuyên dùng heroin. Những con số này giờ tăng lên tới 230.000 người dùng thuốc phiện và 120.000 người dùng heroin. Cần sa, rẻ gấp ba lần thuốc phiện, cũng hay được người Afghan ưa dùng. Có 40 trung tâm cai nghiện khắp Afghan, nhưng “việc điều trị không tới được một phần ba dân nghiện ở nước này”.