Tỷ lệ mù lòa trong cả nước giảm còn 0,43%

    Gốc

    Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 2 triệu người cần được điều trị các bệnh về mắt. Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo lập kế hoạch phòng chống mù lòa và thị giác năm 2020 khu vực  phía Bắc do Bộ Y tế phối hợp với tổ chức phi chính phủ Atlantic Philanthropies (Mỹ) tổ chức ngày 25-5 tại Hà Nội.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/5/153473