Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam vẫn ở mức cao

Hanoinet - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tỷ giá hối đoái ổn định trong bối cảnh khó khăn và quỹ dự trữ ngoại tệ tăng lên... là những bước phát triển tích cực của Việt Nam năm qua.