Tỷ lệ hút thuốc lá tại các trường đại học giảm mạnh

Theo kết quả điều tra năm 2015 cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá thụ động giảm đáng kể ở tất cả địa điểm. Giảm mạnh nhất là tại trường đại học với mức giảm từ 54,3% xuống 37,9%; trên các phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống 19,4%.

Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho những người không hút thuốc lá và hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc tại những nơi công cộng, Quỹ phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá (Bộ Y tế) đã triển khai nhiều kế hoạch hành động PCTH thuốc lá và đã có những kết quả khả quan.

Tỷ lệ hút thuốc lá tại các trường đại học giảm mạnh - Ảnh 1

Phó Giám đốc Quỹ PCTH thuốc lá Phan Thị Hải cho biết, từ năm 2008 đến nay, sự hợp tác giữa Liên minh phòng chống lao và bệnh phổi quốc tế (The Union) và Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã tạo ra những thành công nhất định trong PCTH của thuốc lá.

“The Union đã hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, tạo điều kiện quan trọng, đảm bảo cho thành công của các chương trình PCTH của thuốc lá của Hội YTCC Việt Nam hướng tới đưa ra các giải pháp cho vấn đề như lao, hút thuốc lá, HIV/AIDS, bệnh về phổi và bệnh không lây nhiễm...”, bà Phan Thị Hải khẳng định.
Theo kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2015 cho thấy: So với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc ở cả nam và nữ có xu hướng giảm từ 23,8% xuống 22,5%, tỷ lệ hút thuốc lá điếu chung giảm từ 19,9% xuống 18,2%. Điều tra năm 2015 cũng cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá thụ động giảm đáng kể ở tất cả địa điểm. Giảm mạnh nhất là tại trường đại học với mức giảm từ 54,3% xuống 37,9%; trên các phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống 19,4%. Đặc biệt, tại các khu vực thành thị: Tỷ lệ hút thuốc chung giảm đáng kể từ 23,3% xuống 20,6%.

Bên cạnh đó, nhận thức về tác hại đến sức khỏe của việc hút thuốc và hút thuốc thụ động cũng tăng so với năm 2010. Tỷ lệ người tin rằng hút thuốc gây các bệnh đột quỵ, tim mạch và ung thư phổi tăng từ 55,5% lên 61,2%. Tỷ lệ người tin rằng hút thuốc thụ động gây các bệnh nguy hiểm tăng từ 87,0% lên 90,3%.