Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2022 - 2023 đạt 98,7%

  Năm học 2022 2023 có hơn 2 triệu học sinh, sinh viên có bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước vẫn hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng cho nhóm đối tượng này.

  Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98,7%, tăng 0,35% so với năm học trước. Như vậy, Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh, sinh viên có bảo hiểm y tế.

  Kết quả này có được là nhờ việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Lê Văn Phúc cho rằng, với sinh viên, có những người chủ quan vì đang trẻ, sức khỏe tốt, ít bị ốm đau, nên chưa tham gia. Còn với phụ huynh, một số người chưa hiểu rõ tính ưu việt của chính sách hoặc do điều kiện khó khăn, nên chưa mua bảo hiểm y tế cho con, cháu...

  Năm học 2022 - 2023 có hơn 2 triệu học sinh, sinh viên có bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước vẫn hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng cho nhóm đối tượng này.

  Năm học 2022 - 2023 có hơn 2 triệu học sinh, sinh viên có bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước vẫn hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng cho nhóm đối tượng này.

  Về chính sách, Luật Bảo hiểm y tế đã quy định rõ, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, nhưng lại chưa có chế tài xử phạt những trường hợp không tham gia, nên một số đơn vị, nhà trường, địa phương chưa thực sự ráo riết thực hiện…

  Năm học 2022-2023, UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, coi đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân liên quan. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế, đôn đốc các cơ sở giáo dục có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thấp nỗ lực vận động học sinh, sinh viên tham gia.

  Nếu như năm học 2019-2020, cả nước có 93% học sinh, sinh viên tham gia, thì đến năm học 2021-2022 đã tăng lên hơn 96%, tương ứng hơn 19 triệu học sinh, sinh viên có tên trên hệ thống bảo hiểm y tế.

  Học sinh, sinh viên tham gia chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, nên mỗi người chỉ phải đóng tối đa 563.220 đồng/năm và được tiếp cận đầy đủ dịch vụ, thụ hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến cơ sở tới trung ương.

  Khi không may mắc bệnh nặng hoặc gặp tai nạn rủi ro phải điều trị, tấm thẻ bảo hiểm y tế trở thành "phao cứu sinh" của không ít học sinh, sinh viên và gia đình. Số tiền chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

  Mặc dù đã thấy rõ lợi ích, tinh thần nhân văn, chia sẻ của chính sách, nhưng hiện vẫn còn gần 4% dân số là học sinh, sinh viên, tương ứng khoảng 700.000-800.000 người, chưa tham gia bảo hiểm y tế, tập trung nhiều ở nhóm sinh viên.

  Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/ty-le-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-bao-hiem-y-te-nam-hoc-2022-2023-dat-98-7-499798.html