Tỷ lệ “chọi” ở một số trường top đầu căng thẳng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cụ thể, tại trường chuyên THPT Chu Văn An, Số TS đăng ký NV I ban đầu là 1.036 trường hợp, sau khi điều chuyển đã tăng lên 2.050 NV, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 560 HS.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=64667