Tỷ lệ "chọi" của hơn 400 trường ĐH, CĐ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổng số hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, CĐ năm nay gần 2,2 triệu (tăng 18% so với năm 2007). Trong đó, hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH gần 1,6 triệu; CĐ xấp xỉ 620.000 hồ sơ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=60600