Tỷ lệ chọi của ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ thấp?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - ĐH Bách khoa Hà Nội cũng nhận chừng 12.000 bộ (khối D là 1.000 bộ), ít hơn trước 1.300 bộ, trong khi chỉ tiêu là 6.370 sinh viên. Tỷ lệ thí sinh bỏ thi năm 2007 chừng 66%. Điểm chuẩn khối A là 23, khối D 25, hệ CĐ là 16,5 điểm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=59864