Tỷ giá VNĐ với USD: “Có mở rộng biên độ cũng chỉ tối đa ±5”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thừa nhận khủng hoảng kinh tế gây khó khăn cho doanh nghiệp, liên đới tới các ngân hàng, ông Bình cho rằng ngân hàng sẽ ở vị thế khó khăn hơn do khủng hoảng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=136368